Tags

, , , , , , , , , , , ,

1910

Tæt mellem husene kørte de gamle damplokomotiver for over hundrede år siden.

På billedet fra Frederiksberg Stadsarkiv fra omkring 1910 er et persontog på vej fra Klampenborg eller Helsingør mod Københavns centrum. Toget kører netop over den gamle Ladegårdså, mens billedet blev taget højt oppe på en etageejendom på Bülowsvej på Frederiksberg.

Hvor toget passerer, ligger nu den fredede beboelsesejendom Linoleumshuset fra 1930 – huset, der er udgangspunkt for denne blog.

Udsnit 1901

På kortet ovenfor, der er fra 1901 og stammer fra Københavns Stadsarkiv, kan man se jernbanens komplicerede linjeføring, og hvordan byen er vokset op omkring sporene og er blevet formet af dem.

Midt i kortet ses det stykke spor, som det øverste billede viser. Til højre i billedet, mod øst, fortsætter banen ind til bl.a. Klampenborgbanestationen, der lå i Gyldenløvesgade, og Kjøbenhavns Hovedbanegaard (1864-1911), der lå tæt ved den nuværende Palads-biograf.

Mod nord, øverst på kortet, kører banen mod Nørrebro Station og derfra videre til Klampenborg eller Helsingør via Hillerød. Til venstre, mod vest, på kortet kører banen til Frederiksberg Station og derfra videre til Roskilde etc.

I denne serie af artikler vil jeg forsøge at kigge i alle tre retninger fra det øverste billede ved hjælp af gamle fotografier og kort.

Første del af turen går mod Frederiksberg Station – en del af billederne kan ses i større opløsning ved at klikke på dem.

Frb-forbindelse
Foto: Frederiksberg Stadsarkiv

Den dobbeltsporede banen passerede Ågade og Ladegårdsåen omtrent hvor den nuværende cykelbro ligger, som det ses her på billedet fra en aften i 1906.

I baggrunden kan man ane et andet ben af trekanten, nemlig sporet der kører ind til centrum.

Frb-forbindelse-1

I udsnittet ovenfor ses et lille ledvogterhus, måske i røde mursten? Der er heldigvis en skorsten, så ledvogteren har kunnet varme sig i den kolde årstid. Mon det er en brændestabel foran ledvogteren?

Bag huset ser ud til at være et lillebitte haveanlæg. Mon han har fået tiden til at gå med at passe den?

Frb-forbindelse-2

Leddet, der skulle vogtes, lå lige på det sted, hvor Åboulevarden blev til Ågade, hvor den store gade fra centrum endte og blev til en sti over banen. Bemærk de gamle gaslamper.

Herefter kom banen ind på Landbohøjskolens område.

Roligshedsvej1400
Foto: Frederiksberg Stadsarkiv

Efter at have kørt igennem første del af Landbohøjskolens jorde, krydsedes Rolighedsvej som det ses på billedet ovenfor fra 1906.

Litra Hs

Kigger vi nærmere på et udsnit af billedet ovenfor, ser vi en rangermaskine, måske DSB litra Hs, der trækker et antal godsvogne, måske med mælkevogne til mejerierne ved Frederiksberg Station?

Den voldsomme røg op af skorstenen slører meget af landskabet og ser ud til at være blevet tegnet op på fotografiet efterfølgende.

De fleste beskuere ser på det forbipasserende tog, men et par herrer ser ud til at have fået øje på fotografen.

Sporvogn og vogn

En toetages sporvogn, nr. 24 med smukt snoet trappe, holder tilbage sammen med en hestevogn, hvorpå der på bagsmækken står Mælkevei og et telefonummer. Der ser ud til at sidde mennesker inde i den, og en ordentlig stabel kasser ovenpå.

Sporvognen er fra Frederiksberg Sporveie, og et tilsvarende eksemplar er bevaret. Se fine billeder af den på Erik V. Petersens side, ca. halvvejs nede af siden.

Barnevognsreklame

På gavlen til huset på hjørnet af Rolighedsvej og N.J. Fjords Allé reklamerer en forretning for Frederiksbergs største & billigste Barnvogns-Fabrik – Lager & Udsalg i Stuen, mens en lille pil peger hen til butikken, så alle kan være med 🙂

Til venstre ligger et lille hus – mon ikke det var et ledvogterhus?

Rolighedsvej 2016

Sådan så der ud på en vinterdag i 2016. Husene er de samme og kan ses noget klarere uden damplokomotivets røg, især det daværende Københavns Sygehjems bygning til højre.

Sporvogn og hestevogn er erstattet af biler, og i dag ligger cykelruten Den grønne Sti på jernbanens gamle rute til Frederiksberg Station.

frb-station
Foto: Frederiksberg Stadsarkiv

På luftfotoet fra 1934 ses den store station, som Frederiksberg udviklede sig til, ikke mindst på grund af de mange industrier i området.

Billedet er desværre lidt sent til denne histories formål, for banen fra den gamle hovedbanegård til Frederiksberg blev lukket i 1911, mens banen fra Nørrebro og Hellerup blev lukket i 1930, men det giver alligevel et godt overblik.

frb-station-udsnit

Zoomer vi ind på billedet, kan vi se den gamle station, hvor de ældste dele stammer fra 1864. Stationsbygningerne blev heldigvis bevaret på trods af både underjordisk metrostation og storcenter på det gamle sporområde, og er i dag café, omend lidt indeklemt mellem alle de nye bygninger.

Efter min mening er det meget vigtigt, at tegn på fortiden, på hvad der skete på stedet tidligere bliver bevaret, også selv om de måske ikke rigtigt passer ind i de fine nye bygninger. Verden og historien er jo noget rod, så der er ingen grund til at skjule det 🙂

Fra Frederiksberg Station fortsatte banen vestpå mod Roskilde og derfra mod Fyn og kontinentet, men det er en helt anden historie. 🙂

Advertisement